Badr Press Release

 

2:153

  የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን የፍርድ ሂደት በሚመለከት 

ከበድር ኢትዮጵያ ቦርድ የተሰጠ መግለጫ

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ ከጽንሱ ስከ አሁን የድገት ደረጃው ድረስ በአላህ (ሱ.ወ) እገዛ በሕጋዊ መንገድ ሰላማዊ ትግሉን እያቀጣጠለ፤ ንደ ቌያ ሳት እየፋመና የቦገገ የመጣ፤ የሕብረተሰቡን የእውቀት ኣድማስ እያሰፋና የስነልቦና ጥንካሬውን ከእለት ወደ እለት እያጠናከረ የመጣ ፣ የመንግስትን በእምነት ጣልቃ መግባትን አጥብቆ የሚቃወም፤ ለፍትሕና ለሕገመንግስቱ መከበር የሚታገል ሕዝባዊና ሰላማዊ  እንቅስቃሴ መሆኑን ያስመሰከረ፤ በአገራችን የሰላማዊ ትግል ታሪክ ሂደት ላይ በጽናት ለረጅም ጊዜ በመዝ የታሪክ አሻራውን ያስቀመጠ ታላቅ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ነው። ይህ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ በዋናነየመንግስትን በእምነት ጣልቃ ገብነት የሚቃም እምቢተኝነት ሲሆን በመሰረቱ ግን የመብትና የፍትሕ ፍለጋ፤ የሕግ የበላይነትን ለማስከበር፤ ዲሞክራሲን የመገንባትና የድርጅትና የግልሰብን ከሕግ የበላይ መሆንየሚታገል እና የሚቃወም ሰላማዊ የትግልአንቅስቃሴ ነው።

ይህን ንቅስቃሴ በኣድምሞ የመሩትና ሰላማዊነቱንና ሕጋዊነቱን ጠብቆ አንዲራመድ እንዲሁም የሰለጠነ የትግል ሂደት አንዲኖረው አቅጣጫውን የቀየሱት፤ በሕዝቡ የጣት ፊርማ የተመረጡትና ዛሬ በግፍ ያለፍርድ ላለፉት ሦስት ዓመታት በእስር እየማቀቁ ያሉት መሪዎች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎቻችን ናቸው። እነዚህ የሕዝበ ሙስሊሙ መሪዎች በገሪቱ የዲሞክራሲ ግምባታና የልማት እንቅስቃሴ ሂደት ከልጅነት ስከ እውቀት ጊዜቸው ለሀገራቸው እድገት ታላቅ ስተዋጸኦ ያደረጉ፤ ሕዝበ ሙስሊሙ እስላማዊ እውቀት እንዲጎለብት ብዙ የሰሩ አስተማሪዎቹና መሪቹ ሲሆኑ የሀገሪቱ ተስፋና የሙስሊሙ ሕብረተሰብ የእምነትና የጽናቱ ተምሰሌቶች ናችው።

መንግስት እነዚህ የሀገር ሃብቶችና ግምባር ቀደም የሕዝበ ሙስሊሙ መሪዎች ተምሳሌትነታውና የሀገር ተስፋነታቸውን ባለመገንዘብ በእስር ቤት ማማቀቁና በተራዘመ የፍርድ ሂደት ምክንያት በነሱና በቤተሰቦቻቸው ላይ የስነልቦና ጉዳት ማድረተገቢና ለሀገር የሚበጅ ካለመሆኑ በተጨማሪ በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ታሪክ ላይ ተጨማሪ ጥቁር ነጥብ ከማስቀመጥ ባሻገር ምንም ርባና እንደሌለው ባንጻሩ አገር ገንቢና የሕዝቦችን አንድነት ሊያጠናክር የሚችል ታሪካዊ ርምጃ መውሰዱ ይበጃል በማለት በድር ኢትዮጵያ አበክሮ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ በመወያየት መፍትሄ እንዲሻሙከራ ሲያደርግ ቆይታል

ይህ ሳይሆን ቀርቶ የፍርድ ቤቱ ሂደት እንደ ኤሊ ጉዞ ሲያዝግም ቆይቶ ከሦስት ክራሞቶችና ውጣውረድ በላ ለውሳኔ በቀነ ቀጠሮ ላይ ይገኛል። በተጓተተው የፍርድ ሂደት የቃቢ ሕጉን ክስና፤ የሙስሊሙን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች የመከላከያ መልስና ምስክር ስንመለከት የተገነዝብነው ጉዳይ ቢኖር፤

·        የኮሚቴዎች እንቅስቃሴ ሕጋዊና ሰላማዊ መሆኑን ፤

·     የሕዝበ ሙስሊሙ ሕጋዊ ተካይ መሆናቸው የእስልምና ሃይማኖታችን የዓለማት ጌታ አላህ (ሱ.ወ) ባዘዘው መሰረት እንዲተገበር ከመልፋት በስተቀር ምንም አይነት ፖለቲካዊና ግላዊ አጀንዳ ይዘው አለመንቀሳቀሳቸውን

 ·     የአገር ስላምና ልማት ንዳይደንቀፍ ከንቅስቃሴው በፊትም ሆነ በመሪነት ከተመረጡ በላ በጽናት የሰሩ ያገር ሃብቶች መሆናቸውን ነው። 

ስለዚህም በድር ኢትዮጵያ በዚህ በሚጠበቀው የፍርድ ውሳኔ የሙስሊሙ ጉዳይ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባሎች ንጹሀን፤ ሕጋዊ፤ ሰላማዊና በሕዝብ የተመርጡ የሙስሊሙ መሪዎችና ያገር ሃብቶች በመሆናቸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር ወጥተው ከቤተሰቦቻቸውና ከመረጣቸው ሕብረተሰብ ጋር እንዲቀላቀሉ እንጠይቃለን። አሁንም ቢሆን የተፈጠረዉን ስህተት በአላህ (ሱ.ወ) ፍቃድ ፍርድ ቤቱ ትክክለኛ ውሳኔ በመስት ያስተካክለዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይህን በማድረግም የሀገሪቱ ግማሽ የሆነውን ሙስሊም ሕብረተሰብ ብሶት የሚያለዝብና ለአገሪቱ እድገትና ብልጽግና አንዲሁም ሰላምና መረጋጋት የሚጅ አስፈላጊና ወሳኝ ርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። 

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊና ሕጋዊ ለመትና እምነት ነጻነት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ሁሌም በአላህ (ሱ.ወ) ፍቃድ ህያው ሁኖ ይኖራል።የመሪዎቹ በነጻና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር መለቀቅ ለአገር ሰላምና መረጋጋት፤ ለእድገትና ብልጽግና ይበጃል ብለንም እናምናለን። በዱዓ፤ በሃሳብና፤ በስሜት፤ ከኮሚቴዎቻችንና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ብረን የምንቆም መሆናችንን በድር ኢትዮጵያ ሁንም ያረጋግጣል።

አላህ (ሱወ) በጽናትና በጥበብ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅስቃሴ አጋር ንድንሆን ችሎታና ትግስት ንዲስጥን ንልምነዋለን።

በድር ኢትዮጵያ አለምአቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት

የዳይሬክተሮች ቦርድ

ሰሜን አሜሪካ

April 2015

 

 

2015

CONVENTION 2015 VIDEO CLIP

Convention 2015

For More Reading

English
Amharic

Badr Affiliates

 • Icon 04
 • Icon 02
 • Icon 05

About Us

WHAT WE DO

 • Da'awa
 • Unity
 • Advocancy
 • Development

Departments

 • Da'awa
 • Media
 • Finance
 • Convention
 • Community Relations
 • Badr Sisters
 • Youth
 • Ethiopian Relations
 • International Relations
 • Marriage