Convention 2015

የበድር ኢትዮጵያ 2015 የስድት ወር የስራ አፈፃፀም ሪፖርት

 የበድር ኢትዮጵያ 2015 የስድት ወር የስራ አፈፃፀም ሪፖርት

Read in PDF Format

   

 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

የበድር ኢትዮጵያ 2015 የስድት ወር የስራ አፈፃፀም ሪፖርት

                                     Badr Ethiopia 2015-Semi Annual Report                        

አዲሱ የበድር ኢትዮጵያ የዳይሬክተሮች ቦርድና አመራር አካላት

የስድስት ወር ጥረትና የስራ አፈፃፀም ሪፖርት

በድር ኢትዮጵያ ዓለምአቀፍ የሙስሊሞች ድርጅትን በኃላፊነት ለማስተዳደር ከአባል ኮሚኒቲዎች በተመረጡ ዳይሬክተሮች በአዲስ መልክ የተዋቀረው የዳይሬክተሮች ቦርድ ስራውን ከጀመረበት ከ June 2014 ጀምሮ የሙስሊሙን ዑማ የለዉጥ ፍላጎቶችና ጥያቄዎችን ከግብ ለማድረስ ቆርጦ የተነሳ የዲያስፖራዉ ብቸኛ የአትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተወካይ መሆኑን በአፅዕኖት ይገነዘባል።ይህ በአዲስ መልክ የተዋቀረው የበድር ዳይሬክተሮች ቦርድ እና አመራር ከሙስሊሙ ዑማ በአደራነት ተቀብሎ ላለፉት ስድስት ወራቶች በዋናነት ሲንቀሳቀስባቸው የነበሩትን ስራዎች ጠቅለል-ባለ መልኩ እንደሚከተለው ያቀርባል፦

 ከአሁን በፊት የበድር አባል የነበሩና በተለያዩ ምክንያቶች ከአባልነት ርቀዉ የቆዩ ኮሚኒቲ አባላቶችና አዳዲስ ኮሚኒቲዎችን በበድር ጥላ ስር በአዲስ መንፈስና ተነሳሽነት ለማሰባሰብ ጥረት ማድረግና ዉጤቱንም ለመረጠው ህዝብ ማሳወቅ፤

በዚህ እንቅስቃሴ ዙሪያ ቀደም ሲል የነበሩት አባል ኮሚኒቲዎችን በተለያየ መልኩ በፅሁፍ እና በቀጥታ በማነጋገር ያለዉን ክፍተት ለመሙላትና በልዩነቶች ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን በቅድሚያ በጋራ ሊያግባቡን በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ባተኮረ መልኩ ለማነጋገር ተደጋጋሚ ሙከራዎች የተደረጉ ሲሆን በአላሁ ሱብሃነሁ ወተአላ አርዳታ በአብዛኛዉ አበረታች የሆኑ ዉጤቶች ሊመዘገቡ ችለዋል:: ይሁንና በዚህ እንቅስቃሴ ዙሪያ ፈታኝ ሁኔታዎች ከማጋጠማቸው በተጨማሪ ከዚህ በኋላ ብዙ ስራና ጥረት የሚጠይቁ እንቅስቃሴዎች ከፊታችን ይጠብቁናል። አበረታች እንቅስቃሴዎች ተብለዉ ከሚጠቀሱት ዉሰጥ በፈርስት ሂጅራ ኮሚኒቲ በየአመቱ በሚደረገዉ የእራት ግብዣ ላይ እንድንሳተፍ ጋብዘውን የነበረ ቢሆንም: ቀደም ሲል በበድርና በፈርስት ሂጅራ መካከል የነበረዉን አለመግባባት ከፈርስት ሂጅራ አባላቶች ጋር በቀጥታ በመወያየት መፍትሄ ለመፈለግ እንዲቻል ላቀረብነው ጥያቄ፤ "ይህ ምሽት የኮሚኒቲው ምሽት በመሆኑ ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ የታቀደ እንዳልሆነና ወደፊት በጋራ በመነጋገርና የበድር ፍላጎት ከሆነ እቅድ ወጥቶ ዉይይቶችን ማስተናገድ እንደሚቻል" ቃል ተገብቶልናል፤ ኢንሻአላህ በድርም በኣላህ ፍቃድና እገዛ ይህ የውይይት መድረክ በፍጥነት እዉን እንዲሆን ከአሁን ቀድም እንዳደረገዉ ሁሉ በጉዳዩ ዙሪያ ጥረቱን በማጠናከር የተቻለዉን ሁሉ ያደርጋል። በተጨማሪም የናሽቪል ኮሚኒቲን በመወከል በአዲሱ የበድር ዳይሬክተሮች ውስጥ ተመርጠው የነበሩ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች መቀጠል ያልቻሉ የቦርድ አባላትን የሚተኩ አዲስ የቦርድ አባላት ተመርጠው እንዲላኩ በተደረው ተደጋጋሚ ጥያቄ መሰረት በቅርቡ ተመርጠው እንደሚላኩ በናሽቪል ኮሚኒቲ አመራር በኩል የተገለፀልን ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ የአትላንታና ሳን-ሆዜ ኮሚኒቲዎችን የሚወክሉ አባላት በአላሁ ሱብሃነሁ ወተአላ ፍቃድ በቅርብ ጊዜ ቦርዱን እንደሚቀላቀሉ በተስፋና በደስተኛ መንፈስ በመጠባብቅ ላይ እንገኛለን።

የላስ ቬጋስ ኮሚኒቲን የሚወክሉ አዲስ የበድር ዳይሬክተሮች ተመርጠው እንዲላኩም ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። ከሂዩስተን ኮሚኒቲ በኩል የበድር አመራር አካላት አመራረጥን ፤ የበድር ህገ-ደንብ ማሻሻልን የስራ አካሄድና እንዲሁም ባሁኑ ወቅትና ወደፊት የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የለውጥ ሃሳቦችን በማካተት ለተላከው ደብዳቤ ግልፅ የሆነ ተገቢ ምላሽ በመስጠት የሂዩስተን ኮሚኒቲ አባላት ያቀረቡትን የለውጥ ጥያቄዎች በሙሉ በተቀናጀና የሁሉንም አባል ኮሚኒቲዎች ፍላጎት ባመጣጠነ መልኩ አብሮ ሥራ ላይ ለማዋል እንዲቻል የሂዩስተን ኮሚኒቲን የሚወክሉ የቦርድ አባላት በተቻለ ፍጥነት የበድር ቦርድን ተቀላቅለው ኮሚኒቲያቸው ያነሳቸውን የለውጥ ጥያቄዎች በግምባር ቀደምትነት እንዲመሩ ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ ላይ እንገኛለን። በዚህ አጋጣሚም ፈርስት ሂጅራና ሌሎች እስካሁን ተወካዮቻቸውን ያልላኩ ኮሚኒቲዎች በሙሉ ኮሚኒቲዎቻቸውን የሚወክሉ የቦርድ አባላት በተቻለ ፍጥነት የበድር ቦርድን ተቀላቅለው አባላቶቻቸው በተደጋጋሚ የሚያነሷቸውን የለውጥና በጋራ አብሮ የመስራት ጥያቄዎችን በግምባር ቀደምትነት እንዲያነግቡ ጥሪያችንን እናቀርባለን።     

          

 የበድርን ህገ-ደንብ (ባይሎዉ) አሁን ድርጅቱ ከደረሰበት የለዉጥ ሂደት ጋር በሚስማማ መልኩ በአዲስ መልክ መቅረፅ፤

 አንድ ህገ-ደንብ እንደሚታወቀዉ በመጀመሪያ ከአሁን ቀደም ሌሎች ቀደምትና ተመሳሳይ ድርጅቶችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሚቀረፅ ሲሆን ዉሎ እያደረ ግን ድርጅቱ የራሱን የስራ ልምድና የተገልጋዩን ህዝብ ጥያቄ ባማከለ መልኩ ፍላጎቱን ለማርካትና ህገ ደንቡንም ከፍላጎትና የአቅም ችሎታ ጋር ባገናዘበ መልኩ ለመቅረፅ ይገደዳል፤ የበድርም ጉዳይ ከዚህ እዉነታ ያልተለየ መሆኑን በእዉን የተገነዘበዉ አዲሱ የዳይሬክተሮች ቦርድም ለዚሁ ጉዳይ ልዩ ኮሚቴ አቋቁሞ በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን፤ የህገ-ደንብ ማሻሻያ ሃሳቦችን የማሰባሰብና የማጠናቀር ስራ እንደተጠናቀቀም ወደ ኮሚኒቲዎች አውርዶ በማወያየት በአባል ኮሚኒቲዎች ተቀባይነት ያገኙ የማሻሻያ ነጥቦችን ያካተተና በመሰረታዊ መልኩ የተሻሻለ የበድር ህገ-ደንብ በአላሁ ሱብሃነሁ ወተአላ ፍቃድ በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል። በዚህ አጋጣሚም የበድር ህገ-ደንብ እንዲሻሻል ተደጋጋሚና የጎላ ጥያቄ ያቀርቡ የነበሩ ነገር ግን ባሁኑ ወቅት ለበድር ዳይሬክተሮች ቦርድ ተወካይ ያልላኩ ኮሚኒቲዎች ተወካዮቻቸውን በፍጥነት በመላክ በዚህ መሰረታዊና የድርጅቱን የወደፊት አካሄድ ዘላቂነት የሚወስን የለውጥ ሥራ ላይ በተቀናጀ መልኩ እንዲሳተፉ በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን።  

 

   የበድር ዩኒቨርሲቲን በአዲስ መልክ ማዋቀር፤የተቐቐመበትን አላማና የባለቤትነትን ህልዉናዉን ማረጋገጥና የወደፊት አስራሩን መቆጣጠር፤

የእዉቀት መድረክ ለማንኛዉም ማህበረሰብ አስፈላጊ መሆኑን ያመኑት የኮሚኒቲ አባል ድርጅቶች አስፈላጊነቱን ካመኑበት በኋላ ጉልበታቸዉንና ገንዘባቸዉን አፍስሰዉ ለማህበረሰቡ ይጠቅማል ብለዉ ላሰቡት ፕሮጀክት ከአሁን ቀደም እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም እያንዳንዱ አባል ኮሚኒቲ ለዚሀ ማዕከል መቋቋም ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ከፍለዋል፤ ይሁንና ይህ ተቋም የተቋቋመዉ በድርጅቱ ወጪ ሆኖ ሳለ የዶሜይን ምዝገባው እንደድርጅት የበድርን ስም የማያሳይ ስለነበረ በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርስቲ ዶሜይኑን እንዲይስተዳድር በጊዜያዊነት ከተመረጠ የቦርድ አባል ስም በተጨማሪ የዶሜይን ምዝገባው ላይ በድር አትዮጵያ እንደድርጅት በባለቤትነት እንዲመዘገብ ተደርጓል ። ባሁኑ ወቅትም ዩኒቨርሲቲው የእውቀት ማሰራጨት ፍላጎቱን ከገንዘብና ሌሎች አቅሞች ጋር ባመጣጠነ መልኩ እንዲዋቀር የማድረግ ሥራ በቀጣይነት በመስራት ላይ እንገኛለን።

 

 በቀድሞ አመራር እጅ የሚገኙትን የድርጅቱን የመቋቋሚያ ሰነድ፡የቋሚ ንብረትና በተለይም የጥሬ ገንዘብ ነክ የገቢና ወጪ ሰነዶችን መረከብ፤የተጠቀሱት ንብረትና ወጪዎች ለተገቢዉ አገልግሎት መዋላቸዉን መመርመርና ዉጤቱን ለወከለዉ ህዝብ ማሳወቅ፤

 አዲሱ የበድር ኢትዮጵያ የዳይሬክተሮች ቦርድና አመራር የድርጅቱ ዋነኛ ቁልፍ ነዉ ብሎ በፅኑ ከሚያምንባቸዉ ጉዳዮችና አሁንም ሆነ ወደፊት የድርጅቱ ህልዉና የሚረጋገጠዉ እንዲሁም የድርጅቱ የእድገት አቅጣጫና የስራ አፈፃፀም የሚመዘነው በሚይዛቸዉ የድርጅቱ የስራ አፈፃፀምና የገንዘብ አያያዝ ሰነዶች መሆኑን የተገነዘበዉ አዲሱ የበድር ዳይሬክተሮች ቦርድና አመራር በቀድሞ የስራ አመራር አባላት እጅ የሚገኙትን ሰነዶች ላለፉት ስድስት ወራቶች ለመረከብ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። በዚሁም ጥረት የድርጅቱን የመቋቋሚያ፤ የንግድ ፈቃድ፤ ከታክስ ነፃና በጥሩ አቋም ላይ የመሆን ሰነድን እንዲሁም የ2013 ታክስ ፋይል መደረጉን የሚገልጽ የማረጋገጫ ሰነድ የተረከብን ሲሆን፤ነገር ግን የድርጅቱን አሰራር በዝርዝር የሚያሳዩ ዋነኛ ሰነዶች ተብለዉ የሚታመኑ የስራ አፈፃፀምና የገንዘብ ወጪና ገቢ ሰነዶችን ለማግኘት የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም ከቀድሞዉ አመራር በተያዘለት የጊዜ ገደብና በተሟላ መልኩ ሰነዶችን ለመረከብ አልተቻለም። የነዚህ ሰነዶች ርክክብ የድርጅታችንን አሰራርና የሰነድ አያያዝ ማጠናከር ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷንም ሕግና ደንብ የማክበርና የተጠያቂነት ሃላፊነት አካል መሆኑን በአፅንኦት እንገነዘባለን። ከዚህም ባሻገር አሁን ድርጅቱን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው የዳይሬክተሮች ቦርድና አመራር የሚረከባቸውን ሰነዶች የመመርመርና ውጤቱን ለወከለዉ ህዝብ የመግለፅና የማሳወቅ ግዴታ እንዳለበት አበክሮ የሚረዳ ሲሆን የነዚህ የንብረትና የገንዘብ ነክ ሰነዶችን የመረከብ ስራ በቅርቡ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ዉስጥ እንዲጠናቀቅ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ተደጋጋሚ ግፊት ማድረጉን ይቀጥላል። የአላህ ፈቃድ ታክሎበት፤ አሁን የተወሰነው የመጨረሻ የሰነድና ዲክለሬሽን ርክክብ በተሟላ መልኩ፤ አስከ ፌብሩዋሪ 28/2015 ተሟልቶ እንዲያቀርቡ የተደረገ ሲሆን፤ ይህ የጊዜ ገደብ እንዳበቃም፤ ወዲያዉኑ ማርች 1, 2015 የሰነድ፤ የንብረትና የገንዘብ ርክክብ የማከናወንና የማጣራት ስራ ይምራል። ነገር ግን የዚህ ርከከብና ሌሎች ሂደትን የሚያሰተጓጉል ጉዳይ ሲከሰት ዉጤቱን ለወከሉት አባል ኮሚኒቲዎች በአስቸኳይ የሚያሳውቅ ከመሆኑም ባሻገር  ርክክቡ ከላይ በተወሰነው የጊዜ ገደብ የማይጠናቀቅ ከሆነ ጉዳዩን ለአባል ኮሚኒቲዎች በማሳወቅ አባል ኮሚኒቲዎቹ በሚወስኑት መሰረት አስፈላጊ የሆኑ ቀጣይ እርምጃዎችን በሙሉ ለመውሰድ መዘጋጀቱን በዚህ አጋጣሚ አበክሮ ያስገነዝባል።

 

 በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰላማዊና ህገ-መንግስታዊ ጥያቄዎች ላይ የዳያስፖራውን ተሳትፎ ግልጽና በማያሻማ መልኩ ለመብት ጥያቄዉ ያለዉን አቋም  አቅጣጫ  ማስያዝ ብሎም ዉጤቱን መከታተልና ለወከለዉ ህዝብ በተገቢዉ መሰረት ማሳወቅ በዕቅዱም ላይ በጋራ መምከር፤

ለዘመናት በህዝበ ሙስሊሙ ጫንቃ ላይ ተጭኖ በቆየውና በቅርብ አመታት እየከፋ በመጣው የሙስሊሞች ሃይማኖታዊ መብት መሸራረፍ ምክንያት ከተነሱት የእኩልነት፤ የዜግነትና የመብት ጥያቄዎቹ ውስጥ በህገ-መንግስቱ የተቀመጡት ሃይማኖቱን ያለምንም የመንግስት ጣልቃ ገብነት የመከተል መብቶቹ ሳይሸራረፉ መከበራቸውን የማረጋገጥ በዋናነት የሚጠቀሱ ሲሆኑ፤ሶስተኛ አመቱን በማሰቆጠር ላይ የሚገኘዉ የወንድሞቻችንና የእሀቶቻችን የእስራት የግርፋትና እንግልትና ስቃይ እንዲያበቃ አዲሱ የበድር ዳይሬክተሮች ቦርድ ይህንን ጉዳይ የሚከታተል ኮሚቴ በማቋቋም ሰላማዊና ህገ-መንግስቱን መሰረት ያደረገ ትግሉን ከጫፍ ለማድረስ ቆርጦ መነሳቱን በዚህ አጋጣሚ ያረጋግጣል። ሰላማዊና ህገ-መንግሰታዊ ጥያቀ በማቅረባቸው ብቻ በእስር ላይ የሚገኙ የህዝበ ሙስሊሙ ተወካዮች ያለ-አግባብ በግፍ በእስር ላይ መማቀቃቸው በአስቸኳይ እንዲያበቃ ከአሁን ቀደም የተደረጉትን ዲፕሎማሲያዊና ህገ-መንግሰታዊ ጥያቄዎቻችንን አስከ ድሉ ደጃፍ ይዞ በመጓዝ አለኝታነቱንና ሰላማዊነቱን በድጋሚ ከማረጋገጥ በተጨማሪ ከአሁን በፊት በድር እንደድርጅት የሄደባቸዉን መንገዶችና ጥረቶች በማስረጃ ላይ በተደገፈ መልኩ በጥንቃቄ በመመርመር ከበፊት ጥረቶች የታዩ ጠቃሚ ልምዶችን በማጠናከር እንዲሁም አወዛጋቢና ውጤት አልባ የሆኑ ሙከራዎችን በማሻሻል ትግሉንም ወደ ተሻለ እርከን ማሽጋገርና ዉጤቱን እንዳስፈላጊነቱ ለአባል ኮሚኒቲዎች በየጊዜው ማሳወቅ የዳይሬክተሮች ቦርድና አመራር የወደፊት ጥረት ሆኖ ይቀጥላል።

ምንም እንኳን አዲሱ ቦርድና አመራር ይህንን ከላይ የተዘረዘሩትን የማህበረሰቡ አደራና ሌሎችንም የሙስሊም ዑማውን መሰረታዊ ፍላጎቶች ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ላለፉት ስድስት ወራቶች ከፍተኛ ጥረቶች ሲያደርጉ ቢቆዩም ጥረቶቹ አስፈላጊውን ውጤት በሙሉ በሚፈለገዉ ፍጥነት ዉጤት ለማምጣት አልተቻለም። ለነዚህም ዋና ዋና ምክንያቶች:-

 • ሁሉም አባል ድርጅቶች ተወካዮቻቸውን በጊዜ መርጠው ባለመላካቸው ከተፈጠረ የሰው ኃይል እጥረት
 • በተደጋጋሚ  የለውጥ ጥያቄዎችን ያነሱ ነባር አባል ኮሚኒቲዎች ተወካዮቻቸውን ሳይልኩ ወደኋላ በመቅረታቸው ምክንያት ያነሷቸውን የለውጥ ጥያቄዎች የአባሎቻቸውን ፍላጎት ባካተተ መልኩ ለመተግበር አብሮ የመስራት ዕድል አለመገኘት     
 • የበድር ንብረቶችና ዶክመንቶች በጊዜው ለመረከብ አለመቻል
 •  የስራ አመራሩም በዋነኛነት የሰነዶች በፍጥነት ባለመገኘታቸው ምክንያት እስካሁን ቦቦርዱ ውስጥ ሆኖ በጋራ ለመሰራት ቢገደድም  በቅርቡ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ይጀምራል።   
 • በኢትዮጵያ የሙስሊሞች ሰላማዊ የትግል እንቅስቃሴን ጨምሮ በተለያዩ ነጥቦች ላይ በድርና ማህበረሰቡ በትግሉ አካሄድ ዙርያ ያለዉ ግንዛቤ  በአንድ መስመር ላይ አለመገኘትን የመሳሰሉ ምክንያቶች ሲሆኑ፡

እነዚህንና ሌሎች መሰል ችግሮችን አቅም በፈቀደ መጠን መቅረፍ ብቻም ሳይሆን እስክ አሁን የተኬደባቸዉን መንገዶች በመገምገምና  ለማህበረሰቡ በማሳወቅ ችግሮችን በጋራ ከመቅረፍ ዉጭ የተለየ አማራጭ እንደማይኖር እየጠቆምን በቀጣይ በአንድ ወር ዉስጥ ያልተጠናቀቁ የርክክብ ስራዎችን ወይም ርከከቡ በተሟላ መልኩ ተሳክቶ የተመረመሩ ሰነዶችን በተመለከተ የመጨረሻ ዉጤታቸዉ ምን እንደሚመስል በግልጽ ለህዝባችን ለማሳወቅ ዝግጁ መሆናችንና  ከአላሁ-ሱብሃነሁ -ወተአላ አርዳታና እገዛ በተጨማሪ  ለቀጣዩም የስራ እንቅስቃሴ በሙሉ አቅም ከጎናችን ትቆሙ ዘንድ በታላቅ አክብሮት እየጠየቅን  በቅርቡ ዉጤት እናገኝበታለን ብለን በምናምንበት መንገድ በመጘዝና ትግሉን ዉጤታማ  እናደርጋለን ብለን እናምናለን።

 

 በድር አሁንም እንደቀድሞዉ ሁሉ ጠንክሮና ገኖ የዲያሰፖራዉን አለኝታነት ያረጋግጣል!

በድር ኢትዮጵያ አለምአቀፍ የሙስሊሞች ድርጅት

የዳይሬክተሮች ቦርድ

ሰሜን አሜሪካ

February 15, 2015

 

 

BOD media report 004-2014

View in PDF format

For More Reading

English
Amharic

Badr Affiliates

 • Icon 04
 • Icon 02
 • Icon 05

About Us

WHAT WE DO

 • Da'awa
 • Unity
 • Advocancy
 • Development

Departments

 • Da'awa
 • Media
 • Finance
 • Convention
 • Community Relations
 • Badr Sisters
 • Youth
 • Ethiopian Relations
 • International Relations
 • Marriage